Eet, drinkt en denkt.nl hoort bij de uitgave “Eet, drinkt en denkt…” geschreven door landbouwjournalist Alfred van Dijk (1933-2012). Het script van dit niet eerder uitgegeven boek, gemaakt in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij en geschreven begin jaren ’80, is uit de archieven van de opgeheven Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw te voorschijn gekomen.

Uitreiking bij de NVLJ 2013Ronald Bos die als collega vele jaren tegenover Alfred zat, de heren deelden dezelfde werkkamer, besloot het boek uit te geven in overleg met de zoon en dochter van Alfred. Oud-collega Ton Schönwetter redigeerde en schreef het voorwoord om het geheel in zijn historische contekst te plaatsen.
De introductie van Prof. dr. Louise O. Fresco, landbouw- en voedseldeskundige, en sinds 2006 als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam is een sympathieker en complimenteuzer aanbeveling dan wij hadden kunnen denken. De vormgeving was in handen van Gerrie van Adrichem, ook geen onbekende voor Alfred.

Het boek is gratis voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Landbouw Journalisten (NVLJ) waarvan Alfred erevoorzitter was en wordt beschikbaar gesteld in gedrukte en digitale vorm.

‘Eet, drinkt en denkt…’ (ISBN 978-94-6228-210-0, 112 pagina’s, € 11,95 ) is een uitgave van Eburo BV, Zoetermeer en is te bestellen via info@eburo.nl of vul het formulier op deze pagina in.

Contact:
Eburo
T: 088-1182567
E: rbos@eburo.nl

Boek bestellen

4 + 5 =